KielenOppi

Englannin kieleen liittyviä oppeja, kuten kielioppia, mutta lisäksi myös sanastoon liittyviä oppimis- ja opetusjuttuja

Monikon muodostus October 28, 2009

Filed under: Monikko,Substantiivit — milaja @ 11:00 pm
Tags: ,

Look! There’s a cat!

A cat, two cats, three cats…

The cats are beautiful!

– englannissa laskettavien substantiivien edessä on tavallisesti artikkeli a tai an, kun asia mainitaan ensimmäisen kerran ja sana on yksikössä

– monikossa sanan eteen ei tule a / an -artikkelia, sehän tarkoittaa ‘yksi’!

– sen sijaan monikossa voi olla jokin muu määre, kun se mainitaan ensimmäistä kertaa

  • There are teachers and some students in the classroom. ‘Luokassa on opettajia ja (joitakin) opiskelijoita.’

– artikkeli the voi esiintyä yksikkömuodon lisäksi monikon edessä

  • The students look amazed.

1. substantiivin monikko muodostetaan yleisimmin lisäämällä yksikköön pääte –s [s / z]

-s

a pear – pears [z]

a car – cars [z]

a book – books [s]

2. jos sanan lopussa on jo yksikössä –s tai sitä muistuttava äänne, monikon pääte on –es [iz]

suhuäänne -s, -sh, -ch, -x, -z

→  -es

a bus – buses [iz]

a radish – radishes [iz] ‘retiisi’

a watch – watches [iz]

a peach – peaches [iz]

a box – boxes [iz]

3. myös, kun substantiivi päättyy o-kirjaimeen, monikon pääte voi olla –es

-o

→ -es

a potato – potatoes

a tomato – tomatoes

! lyhyissä o-kirjaimeen päättyvissä lainasanoissa monikon pääte on kuitenkin –s:

a disco – discos

4. kun substantiivi päättyy konsonantin jälkeen y-kirjaimeen, y muuttuu kirjaimiksi -ie ja siihen lisätään monikon tunnus –s. Ääntämiseen tämä kirjoitusasun muutos ei kuitenkaan vaikuta.

kons. + y

→ -ies

a strawberry – strawberries [iz]

a cherry – cherries [iz]

a baby – babies [iz]

a city – cities [iz]

! kuitenkin vokaalin jälkeen y säilyy ja siihen lisätään vain –s-pääte: vok. + y → -ys

a boy – boys [iz]

a play – plays [iz]

5. jotkin –f– tai –fe-loppuiset substantiivit saavat monikossa päätteen –ves [vz]

-f / -fe

→ -ves

a half – halves [vz]

a knife – knives [vz]

6. joillakin sanoilla on epäsäännöllinen eli poikkeava monikko. Ne pitää opetella ulkoa.

a snowman – snowmen

a woman [wumən] – women [wimin]

a child [ai] – children [i]

a person – people

a fruit – fruit

a fish – fish

a reindeer – reindeer

a crisis – crises

! Ainesanoilla ei ole erikseen yksikköä tai monikkoa.

  • Tea is good.

! Eräitä ainesanoja voidaan käyttää myös artikkelin a / an kanssa tai monikossa, kun ajatellaan yksittäisiä annoksia.

  • I bought an ice cream for you.
  • Two coffees, please.
Advertisements
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s