KielenOppi

Englannin kieleen liittyviä oppeja, kuten kielioppia, mutta lisäksi myös sanastoon liittyviä oppimis- ja opetusjuttuja

Adverbiasiaa July 10, 2010

Filed under: Adverbit — milaja @ 12:36 pm

Adverbit tehostavat verbejä (siitähän ne saavat nimensäkin: ”verbien kanssa”). Niitä voi käyttää aineissa elävöittämässä tekstiä, mutta ne pitää muistaa laittaa lauseissa oikeaan paikkaan.

Mitä adverbit ovat?

Adverbit ilmaisevat

tapaa: easily, carefully

paikkaa: here, there, everywhere

aikaa: today, now, yesterday

astetta: very, quite, pretty

asennetta: apparently, surprisingly, unfortunately

Miten muodostat tapaa ilmaisevan adverbin?

hidas → hitaasti

slow → slowly

bad → badly

 • yleinen pääte -ly

automatic → automatically

 • -ic-päätteisistä adjektiiveista saadaan adverbi -ally-päätteellä, paitsi public → publicly

easy → easily

 • y → i eli y muuttuu i:ksi konsonantin jälkeen

whole → wholly

true → truly

due → duly

 • loppu-e tippuu pois

simple → simply

 • le → ly, eli konsonantin jälkeinen -le katoaa adverbin päätteen edellä

friendly → in a friendly way

 • jos adjektiivilla on jo pääte -ly, siitä muodostetaan adverbi rakenteella in a …ly way / in a …ly manner / in a … ly fashion

hard → hard

fast → fast

early → early

late → late

long → long

low → low

daily → daily

weekly → weekly

monthly → monthly

yearly → yearly

wrong → wrong

straight → straight

right → right

pretty → pretty

 • jotkin adverbit ovat päätteettömiä ja adjektiivien näköisiä

! lately = viime aikoina

nearly = melkein

fairly = melko, aika

deeply = syvästi

freely = avoimesti

highly= korkeasti, suuresti

hardly = tuskin

scarcely = tuskin

barely = tuskin

shortly = pian

presently = heti

good → well

 • poikkeustapaus

Miten tavan adverbit taipuvat komparatiivissa?

quickly → more quickly

 • adjektiiveista -ly-päätteellä muodostettuja adverbeja vertaillaan more- ja most- sanojen avulla

early → earlier

fast → faster

 • päätteettömiä, adjektiivien kaltaisia adverbejä vertaillaan kuten vastaavia adjektiiveja

well → better

badly → worse

 • poikkeustapaukset

niin hyvin kuin / yhtä hyvin kuin = as well as

niin nopeasti kuin / yhtä nopeasti kuin = as fast as / as quickly as

The little elephant runs as fast as the big elephant.

paremmin kuin = better than

nopeammin kuin = faster than / more quickly than

The kangaroo runs faster than the elephants.

Adverbeistä ja sanajärjestyksestä on hieman asiaa myös Enkkua-sivustolla, mistä löytyy linkit salasanasuojattuun pbwikipohjaisille sivuille (salasanan saa sitä minulta pyytämällä).

hard                      → hard

fast                       → fast

early                      → early

late                       → late

long                       → long

low                       → low

daily                       → daily

weekly                      → weekly

monthly                      → monthly

yearly                      → yearly

wrong                      → wrong

right                       → right

straight                       → straight

fine                       → fine

pretty                      → pretty

Advertisements
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s