KielenOppi

Englannin kieleen liittyviä oppeja, kuten kielioppia, mutta lisäksi myös sanastoon liittyviä oppimis- ja opetusjuttuja

Relatiivipronominit July 31, 2010

Filed under: Pronominit,Relatiivipronominit — milaja @ 7:43 pm

RELATIIVIPRONOMINIT

who

joka, jotka

henkilö → who

Onko who yksikkö vai monikko?

sekä yksikkö että monikko:

Who is your best friend?

Who are your best friends?

Onko who adjektiivinen vai itsenäinen?

itsenäinen:

Who is that man?

Substantiivin kanssa käytetään sanaa what:

What man?

Kumpi on omistusmuoto, who´s vai whose?

whose = jonka

who’s = who is / who has

Whose jeans are these?

Who’s put them here?

whose

omistusmuoto

whose + substantiivi

henkilöiden, esineiden ja asioiden omistusmuoto substantiivin edessä  → whose

He’s written a book whose name I can’t remember.

The house whose colour is red is ours.

substantiivi + of which

esineiden ja asioiden omistusmuoto substantiivin jäljessä  → of which

He’s written a book the name of which I can’t remember.

The house the colour of which is red is ours.

whom

Milloin käytetään muotoa whom?

whom on objektimuoto, sitä käytetään preposition jäljessä

who + prepositio

who → prepositio lauseen loppuun

The people (who) I worked with were nice.

prepositio + whom

whom → prepositio pronominin eteen

The people with whom I worked were nice.

Alan has four brothers, two of whom / of whom two live abroad.

that

Milloin käytetään pronominia that?

kun korrelaattina on esine, asia tai henkilö tai sana all, everything, only, little, much, few, -thing-loppuinen pronomini, superlatiivi, järjestysluku, first tai last

It was the best that I could do.

All that glitters is not gold.

Mitä pitää muistaa that-pronominista?

sen eteen ei tule pilkkua eikä prepositiota

mahdollinen prepositio tulee lauseen loppuun

Is this the worst that you can think of?

Mitä eroa on sanoilla which ja what?

which = mikä, kumpi jostakin ryhmästä

what = mikä yleisesti puhuttaessa

Which of these tops do you prefer?

What size are you?

which

viittaa esineisiin ja asioihin yksikössä ja monikossa

which viittaa myös edeltävään lauseeseen (muista käyttää tällöin pilkkua)

He came late, which upset me.

genetiivi: pääsana + of which

The boat, the pieces of which they found, had sunk.

joista kolme:

I got five messages, three of which / of which three were from Dad.

what

se mikä, se mitä

sisältää korrelaatin, joten sitä käytetään ilman pääsanaa

what ei tule koskaan substantiivin tai pronominin jälkeen

I believed what you said.

What irritates me is the way he behaves.

I’ll do what I can.

What you need is more confidence.

NB!

kuka tahansa, joka = whoever = anyone who

mikä tahansa, mikä (jostakin joukosta) = whichever = anyone that

mikä tahansa, mikä = whatever = anything that

jokainen, joka = anyone who

se, joka = (the) one who

ne, jotka = those who = the ones who

ne, mitkä = those which

kaikki, mikä = all that

nyt, kun = now that

silloin, kun = when

Relatiivipronominin pois jättäminen

Jos relatiivipronomini toimii sivulauseen objektina, se voidaan jättää pois. = Relatiivipronomini voidaan jättää pois, jos se on relatiivilauseen objekti tai jos se kuuluu prepositiorakenteeseen, jonka prepositio on lauseen lopussa.

The picture that I showed you was from London.

→ The picture I showed you was from London.

Who’s the girl (that) you were talking about?

All (that) you need is love.

Relatiivipronominia ei voi jättää pois, jos se on relatiivilauseen subjekti.

I saw all that happened there.

That’s the boy who asked me out once.

When in doubt, leave it out!

Pilkun käyttö on englannissa huomattavasti vähäisempää kuin suomessa. Relatiivilause erotetaan pilkulla vain, jos se tarkentaa päälausetta. Jos päälause jää vaillinaiseksi ilman sivulausetta, sitä ei tarvitse erottaa pilkulla. Muista, että that-pronominin edessä ei koskaan käytetä pilkkua!

Advertisements
 

2 Responses to “Relatiivipronominit”

 1. Em Says:

  Heippa taas,

  En tiedä luetko enää näitä kommenteja, mutta yritän kuitenkin.
  Olisi yksi kysymys kielioppiin liittyen.
  Mitä preposioita käytetään kun kirjoitan tällä viikolla:
  this week, käytänkö on vai in??

  Terkuin
  em
  ps. Onko sinulla uutta blogia?


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s