KielenOppi

Englannin kieleen liittyviä oppeja, kuten kielioppia, mutta lisäksi myös sanastoon liittyviä oppimis- ja opetusjuttuja

Yksikkö ja artikkelit a, an, the October 26, 2009

Filed under: Artikkelit,Substantiivit — milaja @ 11:07 pm
Tags: ,

 

substantiivit = sanoja, jotka ilmaisevat esineitä, asioita, paikkoja, ihmisiä, eläimiä

artikkeli = englannissa substantiivin eteen tuleva pikkusana a, an, the

artikkeli ilmaisee, onko asia tuttu vai uusi

Substantiivit jaetaan

 • erisnimiin (Matti, Ellen, Helsinki, Scotland) ja
 • yleisnimiin (sister, number, cat)

Englannissa yleisnimiin tulee yleensä jokin “etusana”, kuten

 • my sister ‘minun siskoni’
 • Matti’s number ‘Matin numero’
 • this cat ‘tämä kissa’

Jos tällaisia “etusanoja” ei käytetä, yksikössä olevan substantiivin eteen tulee artikkeli a tai an, kun asiasta puhutaan ensimmäistä kertaa

 • a sister, a brother, a cat
 • an aunt, an evening, an apple

A-artikkelia käytetään, kun seuraava sana alkaa konsonantilla

 • a sister, a dog, a good apple

An-artikkelia käytetään, kun seuraava sana alkaa vokaalilla

 • an aunt [a:], an ex-husband [e], an evening [i:], an apple [æ]

! vokaaliäänteitä englannin kielessä ovat [a, e, i, o, æ, ə] eli kirjoitettuna niitä vastaavat kirjaimet a, e, i, o ja u

! sanan alussa olevat kirjaimet y ja usein myös u ääntyvät [j], joka ei ole vokaaliäänne

 • a usual [ju:] evening ‘tavallinen ilta’, a year [ji] ‘vuosi’

! joidenkin sanojen alussa oleva h-kirjain ei äänny lainkaan

 • an hour [auə] ‘tunti’

Artikkelilla a / an ilmaistaan, että asia ei ole tuttu tai tunnettu. Suomeksi se tarkoittaa ‘yksi’, ‘joku / jokin’ tai ‘eräs’. Substantiivin edessä on artikkeli a tai an, kun se mainitaan ensimmäisen kerran.

Kun asiasta puhutaan uudelleen, käytetään artikkelia the

 • I have a cat. The cat is sweet. ‘Minulla on (yksi) kissa. (Se) kissa on suloinen.’

Artikkelina on the myös silloin, kun on kyse tutusta tai yleisesti tunnetusta asiasta, esim. (ainoasta) auringosta, tietystä kissasta tms.

 • The sun is shining. ‘Aurinko paistaa.’
 • The cat is here. ‘(Se tietty) kissa on täällä.’

The ääntyy [ðә] silloin, kun artikkeli on konsonantilla alkavan sanan edellä. Kun seuraava sana alkaa vokaalilla, the ääntyy [ði].

 • the [ðә] cat, the [ði] apple

Kaikkien yleisnimien kanssa artikkelia a / an ei tule

 • artikkeli tulee, jos esine tai asia voidaan laskea: one cat, two cats, three cats… Tällaiset yleisnimet eivät voi esiintyä yksikkömuodossa yksinään, vaan sen edessä on oltava joko artikkeli tai jokin muu määresana tai “etusana” (my, your, this, that…).
 • artikkelia a / an ei tule, jos sanaa ei voida laskea tai se ilmaisee ainetta. Monet ruoat ja juomat ovat tällaisia.
  • tea, coffee, milk, sugar, money, music, snow
 • kuitenkin, kun tällaisesta ainesanasta puhutaan uudelleen tai puhutaan esim. tietyn säveltäjän musiikista tai tietystä maidosta, käytetään artikkelia the
  • I’d like tea, mutta kun tästä teestä puhutaan myöhemmin uudestaan: The tea was beautiful.
  • I love music, mutta: I love the music of Sibelius.
  • I drink coffee with milk, mutta: The milk in the fridge is off. ‘Jääkaapissa oleva maito on vanhentunutta.’

! Artikkeli tulee kaikkien substantiivin edessä olevien adjektiivien ja muiden määreiden edelle

 • a very sweet white cat ’erittäin suloinen valkoinen kissa’
 • an old mother
 • the really interesting French film ‘(se) todella kiinnostava ranskalainen elokuva’

Ps. Erisinimissä ja monikossa artikkelia a / an ei tule. Sen sijaan monikossa käytetään artikkelia the silloin, kun monikossa oleva asia tai esine on tuttu tai tunnettu. Myös joissakin erisnimissä käytetään artikkelia the, esim. the USA, the Netherlands.

Lisää artikkeli a, an tai the tarvittaessa.

Waiter:              ___ tea or ___ coffee?

Customer:          ___ coffee, please.

Waiter:               ___ milk or ___ sugar?

Customer:          ___ milk, please.

Waiter:               Anything else?

Customer:          ___ sandwich and ___ apple, please.

Later (myöhemmin)

Waiter:               How was it?

Customer:          ___ sandwich was lovely and ___ tea was excellent (erinomainen).

KEY:

Waiter:                     Tea or coffee?                                

Customer:                Coffee, please.

Waiter:                     Milk or sugar?

Customer:                Milk, please.

Waiter:                     Anything else?

Customer:                A sandwich and an apple, please

Later

Waiter:      How was it?

Customer: The sandwich was lovely and the tea was excellent.

Advertisements
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s